VW-Veteranklub Danmark er en landsdækkende klub for folk med interesse i gamle luftkølede folkevogne og klubben tæller nu over 600 medlemmer.

Klubben har til formål at bevare endnu eksisterende danske folkevogne i videst mulig original stand.

Der afholdes blandt andet møder og stumpemarkeder samt hyggelige træf og køreture. Desuden har klubben også sit eget medlemsblad "Boblen" som udkommer 4 gange årligt.

VW-Veteranklub Danmark er medlem af paraplyorganisationen Motorhistorisk Samråd.