Medlemsskab koster kr. 325,- årligt + indmeldelsesgebyr kr. 50,-, så for det første år altså ialt kr. 375,-. Ved indmeldelse indsættes kontingentet og indmeldelsesgebyret på konto: reg.nr. 1551 - konto 6125859 eller Overførsel via postgiro til gironummer 6125859 eller mobilePay: 65259 Medlemsskabet gælder for hele husstanden, dog har husstanden kun en gyldig stemme pr. kontingent . Melder man sig ind efter den 1.9. i et kalenderår, gælder kontingentet for hele det efterfølgende kalenderår.


Indmeldelse

0/4

0/8

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com